donderdag 2 december 2010

Jeanine Schreurs - Downshiften

In maart 2010 zijn we naar de Landelijke Consuminderdag geweest, heel interessant, je kan er een klein verslagje over lezen in een eerder bericht.

Tijdens die dag woonden we een lezing bij van Jeanine Schreurs.

Die lezing werd bevlogen en enthousiast voorgedragen, daarom is haar naam mij steeds bijgebleven. Plus het onderwerp van de lezing sprak erg aan.'Leven met minder.'

Daar vertelde ze over haar onderzoek naar gedwongen en vrijwillig 'downshiften'. Het onderzoek was nog in volle gang en over een tijdje zou het worden gepubliceerd. En die tijd is nu aangebroken. Het onderzoek is afgerond en ligt nu bij de universiteit van Maastricht, bij het onderzoeksinstituut ICIS (International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development).

Met als titel: Living with Less: Prospects for Sustainability.

Volgens de beschrijving op haar website, houdt het proefschrift het volgende in:
Ondanks het groeiende besef dat een meer duurzame manier van leven noodzakelijk is, geldt minder consumeren nog steeds als een bijzonder lastige optie.

Dit proefschrift onderzoekt welke impact minder geld uitgeven heeft op de manier van leven binnen een postmoderne consumptiemaatschappij. Naast een theoretische analyse van 150 jaar consumptie studies, wordt de ontwikkeling van het denken over zuinigheid geschetst vanaf de klassieke oudheid tot het heden.

Kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek resulteert onder meer in het consumptiegedragsverandering model: het Transformatie Model Leven met Minder.

Verder wordt een sociaaleconomisch profiel van Nederlandse downshifters gepresenteerd.

Aan de hand van de zogenaamde Triple G van een duurzame levensstijl (Geld, Groen, Gezondheid) worden de resultaten voor duurzaamheid besproken.

Tot slot geeft het proefschrift aanbevelingen voor een marketingstrategie om een duurzame levensstijl te bevorderen.
Op haar website kan je erover lezen en eventueel het proefschrift bestellen.

Ik ben wel erg nieuwsgierig naar het proefschrift. Het zou fijn zijn wanneer ik een gratis exemplaar zou kunnen bemachtigen! Geheel in het kader van consuminderen. ;-)

Het principe van de Triple G van een duurzame levensstijl, is al eerder beschreven in een bericht. Maar in het proefschrift wordt daar natuurlijk veel dieper op ingegaan.

Daarnaast wordt er ook gesproken over het transformatiemodel 'Leven met Minder'.

Dit gaat over een veranderingsproces dat mensen doorlopen bij leven met minder geld. Het model bestaat uit 7 stappen:

 1. Prelude
 2. Facing reality
  - de realiteit onder ogen komen dat er minder geld is.
 3. Coming out
  - bekend maken aan de buitenwereld over de nieuwe situatie, met kritiek of steun als gevolg
 4. Restyling
  - hoe het leven opnieuw vorm te geven, de leefstijl concreet gaan veranderen
 5. Repositioning
  - veranderingen in maatschappelijke positie en activiteiten
 6. Redefining
  - de wijziging van je zelfbeeld
 7. Postlude
  - dezelfde levensstijl aanhouden, ook als er later weer meer inkomsten zijn

Vooral het stappenplan is erg boeiend, omdat je het goed op jezelf kan toepassen.

De komende tijd ga ik hier eens wat verder op broeien, aangezien we zelf ook een kleine verschuiving gaan meemaken, van vrijwillig naar ietwat gedwongen downshiften. Dan is het wel fijn om te weten wat ons straks allemaal te wachten staat!

De meeste lezers van dit weblog, en de meeste schrijvers van de weblogs die ik lees, hebben allemaal te maken met al dan niet gedwongen of vrijwillig consuminderen. En zullen zich misschien wel herkennen in 1 van de stappen. Het is interessant om jezelf eens af te vragen in welke fase van het model je zelf staat.

Moet je nog accepteren dat je het minder gaat doen? Of heb je moeite om het aan de buitenwereld te vertellen? Of misschien zit je net in de laatste fase en heb je je leven opnieuw ingericht.

In welke fase zitten jullie?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts with Thumbnails